STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Wykładowcy
Wykładowcy

Dr Magdalena Błaszak

Magdalena Błaszak

Dr Magdalena Błaszak w 2009 roku obroniła tytuł doktora nauk fizycznych, a rok później w 2010 roku tytuł doktora nauk biologicznych.

Obecnie współpracuje z trzema ośrodkami badawczymi: Uniwersytetem im. A. Mickiewicza i Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetem Warszawskim. Zajmuje się między innymi zagadnieniami związanymi z promieniowaniem jonizującym podczas różnego rodzaju zabiegów endowaskularnych oraz zastosowaniem elektronowego rezonansu paramagnetycznego w ocenie występowania wolnych rodników u chorych z tętniakami aorty leczonych chirurgicznie.

Osiągnięcia naukowe dr Magdaleny Błaszak obejmują wiele wystąpień na zagranicznych konferencyjnych naukowych oraz publikacji w znaczących czasopismach medycznych i fizycznych.


Prof. UM dr hab. med. Marcin Gabriel

Marcin Gabriel

Profesor w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Odbył liczne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. W jednym z nich (Klinika Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii) obronił pracę doktorską.

Od wielu lat jest kierownikiem naukowym i wykładowcą Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej, szkoląc nowe pokolenia dopplersonografistów. Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce dopplerowskiej naczyń (tętnice szyjne, kręgowe i wewnątrzczaszkowe, tętnice i żyły kończyn górnych i dolnych, tętnice krezkowe, tętnice nerkowe, żyła wrotna). Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym szeroko pojętej patologii naczyniowej. Wykonuje również plastyki i stentowanie naczyń obwodowych. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce zajmuje się leczeniem obrzęków limfatycznych.


Mgr Monika Jędrzejewska

Monika Jedrzejewska

Absolwentka Uniwesytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki oraz Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu. Żywo zainteresowana problemem mammografii profilaktycznej zarówno od strony ochrony radiologicznej jak i skuteczności tych badań. Od 2006 roku wykonuje testy specjalistyczne aparatów rentgenowskich. Prowadzi szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych. Od 2008 roku wykładowca na kursach z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta organizowanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.  Inspektor ochrony radiologicznej typu R. Audytor wewnętrzny z zakresu radiologii. Uczetnik spotkań Polskiego Towarzystwa Radiologicznego Sekcji Inżynierii Klinicznej, dotyczących nowo powstajacych przepisów prawnych w radiologii. Obecnie kierownik laboratorium badawczego.

 


Dr n. med. Katarzyna Jończyk - Potoczna

Katarzyna Jończyk-Potoczna

Starszy asystent w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej SPSK nr 5 im. K. Jonschera w Poznaniu.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ukończyła w 1995 roku. Do 1999 roku zatrudniona w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych kierowanej przez p. prof. dr hab. M. Krawczyńskiego. W 1999 roku uzyskała I stopień specjalizacji z pediatrii, a następnie kontynuowała pracę w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej kierowanej przez prof.dr hab. B. Pawlaka. W 2001 obroniła doktorat, w 2006 uzyskałam II stopień specjalizacji z diagnostyki obrazowej.


Prof. UM dr hab. n. med. Robert Juszkat

Robert Juszkat

Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor habilitowany medycyny, pracuje w Katedrze Radiologii oraz Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej, Szpitala Klinicznego nr 1 w Poznaniu.

Kierownik Pracowni Angio Euromedic

Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe.

Autor ponad 200 prac naukowych. Zajmuje się w radiologią zabiegową, przede wszystkim endowaskularnym leczeniem schorzeń naczyniowych, wad rozwojowych i nowotworów układu naczyniowego.

Ceniony specjalista w przeznaczyniowym leczeniu tętniaków naczyń mózgowych, zmian miażdżycowych naczyń krwionośnych oraz wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty piersiowej i brzusznej.


Lek. med. Alina Piekarek

Alina Piekarek

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje w Zakładzie Radiologii Klinicznej, Szpitala Klinicznego nr 1 w Poznaniu. Autorka i współautorka prac poglądowych i prezentacji naukowych z dziedziny radiologii, członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR).

Posiada doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej i dopplerowskiej, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym.


Dr n. med. Bartosz Żabicki

Bartosz Żabicki

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego nr 1 w Poznaniu.

Główne zainteresowania Bartosza Żabickiego to szeroko pojęta radiologia interwencyjna z uwzględnieniem naczyniowych i pozanaczyniowych zabiegów małoinwazyjnych wykonywanych pod kontrolą USG, fluoroskopii RTG oraz tomografii komputerowej.