STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Cele Stowarzyszenia
Cele Stowarzyszenia

 

Cele Stowarzyszenia:

 

1. Rozwijanie i popieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zasobów rzeczowych i ludzkich Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,

2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe poszczególnych jednostek Szpitala,

3. Wspieranie działań administracyjnych Szpitala w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych,

4. Inicjowanie i prowadzenie współpracy Szpitala z instytucjami międzynarodowymi,

5. Promocję szpitala,

6. Promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

 

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 

1. Wsparcie finansowe i rzeczowe jednostek organizacyjnych Szpitala w zakresie zakupów sprzętu medycznego, wyposażenia oraz remontów i inwestycji,

2. Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z instytucjami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, agendami Unii Europejskiej,

3. Inicjowanie i prowadzenie  działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski,

4. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla pracowników Szpitala,

5. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów, szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych w zakresie nauk medycznych,

6. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów i szkoleń w zakresie organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej,

7. Promocję szpitala poprzez upowszechnianie informacji o działalności dzisiejszej Szpitala oraz jego historii, a także prowadzenie wydawnictw o powyższej tematyce,

8. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód jest przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.